03/07/2022 15:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Vi thư ký phó An Tây
送韋書記赴安西

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 15:49

 

Nguyên tác

夫子欻通貴,
雲泥相望懸。
白頭無藉在,
朱紱有哀憐。
書記赴三捷,
公車留二年。
欲浮江海去,
此別意蒼然。

Phiên âm

Phu tử thúc thông quý,
Vân nê[1] tương vọng huyền.
Bạch đầu vô tịch tại,
Chu phất[2] hữu ai liên.
Thư ký phó tam tiệp[3],
Công xa lưu nhị niên.
Dục phù giang hải khứ,
Thử biệt ý thương nhiên.

Dịch nghĩa

Ông thật là người am hiểu và vẻ vang,
Mây với bùn nhìn nhau thật xa cách.
Tóc đã bạc rồi mà vẫn còn lang bang,
Làm quan đeo giải đỏ thì có người chia sẻ tâm tình.
Làm thư ký theo thông lệ là đạt ba thành tích trong tháng,
Xe công giữ lại trong hai năm.
Muốn lênh đênh trên sông biển mà ra đi,
Chuyến này đi lòng cảm thấy hoang mang.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ông là người hiển vinh,
Cao thấp trông bỡ ngỡ.
Lang bang tới bạc đầu,
Mến tiếc nhờ giải đỏ.
Thư ký ba công nêu.
Xe công hai năm cỡ.
Sông biển muốn trôi theo,
Chuyến này lòng trăn trở.
(Năm 752)

[1] Do câu "vân tại thiên, nê tại địa" 雲在天,泥在地 chỉ địa vị trong xã hội cách xa nhau.
[2] Lễ phục xưa có gắn tua đỏ, sau này chỉ phẩm phục các quan.
[3] Có ba thành tích. Từ Kinh thi, bài Thái vi 采薇: "Khởi cảm định cư, Nhất nguyệt tam tiệp" 豈敢定居,一 月三捷 (Nghỉ ngơi được chăng, Tháng ba lần kể).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tặng Vi thư ký phó An Tây