03/06/2023 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc đệ Ngạn Khí ca kỳ 5
哭弟彥器歌其五

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2021 16:42

 

Nguyên tác

朔風吹雪愁雲凝,
憶爾輾轉遼陽城。
音容悄悄恍如夢,
書空咄咄神魂驚。
眼枯淚盡竟何益,
彼蒼默默終無情。
嗚呼五歌兮歌轉急,
孤雁哀鳴若相失。

Phiên âm

Sóc phong xuy tuyết sầu vân ngưng,
Ức nhĩ triển chuyển Liêu Dương thành.
Âm dung tiễu tiễu hoảng như mộng,
Thư không đốt đốt[1] thần hồn kinh.
Nhãn khô lệ tận cánh hà ích,
Bỉ thương mặc mặc chung vô tình.
Ô hô ngũ ca hề ca chuyển cấp,
Cô nhạn ai minh nhược tương thất.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió bấc thổi tuyết mây sầu ngưng đọng,
Tù thành Liêu Dương trằn trọc nhớ em.
Phảng phất trong mơ hình dung tiếng nói,
Thần hồn kinh động ẩn ức giận thêm.
Mắt khô lệ cạn kêu gào giúp ích?
Ông xanh vô tình trơ tráo lặng im.
Ô hô ngũ ca chừ lời chuyển gấp,
Nhạn lẻ kêu buồn phân tán đắm chìm.
[1] Tả tâm trạng buồn lo phẫn uất. Đời Tấn, Ân Hạo 殷浩 được phong làm Kiến Vũ tướng quân coi quân đội các châu Dương, Dự, Từ, Thanh, người đương thời gọi là Ân trung quân, được triều đình ra lệnh theo dõi và đánh người Khương Man nhưng thất bại, bị phế thành dân thường, đày xuống Tín An 信安 (Cù huyện 衢縣, Chiết Giang) suốt ngày không nói, lấy giấy viết chữ, sau người ta phát giác những điều ông viết chỉ có bốn chữ “Đốt đốt quái sự” 咄咄怪事 (Buồn lo phẫn uất không lý giải được quái sự). Về sau bốn chữ “Thư không đốt đốt” được dùng để nói tâm tư tình cảm của người buồn đau, phẫn uất, sợ hãi...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Khốc đệ Ngạn Khí ca kỳ 5