23/05/2024 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẫn thế kỳ 2
憫世其二

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 21:20

 

Nguyên tác

田蠶不熱已多年,
饑饉相仍疾疫連。
禍本無門人所召,
不知自作怨諸天。

Phiên âm

Điền tàm bất nhiệt dĩ đa niên,
Cơ cận tương nhưng tật dịch liên.
Hoạ bản vô môn nhân sở triệu,
Bất tri tự tác oán chư thiên.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Lúa tằm chẳng chín mấy năm rồi,
Dịch bệnh liên miên đói khát hoài.
Hoạ chẳng không dưng người chuốc lấy,
Mình làm mình chịu lại kêu trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Mẫn thế kỳ 2