30/05/2023 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe cuốc kêu

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2018 09:02

 

Thương vì ai nhỉ, tiếc gì ai?
Khắc khoải năm canh cuốc cuốc hoài
Ún máu chứa chan hồng mặt đất,
Kêu hồn reo rắt thấu tai trời,
Khóc tàn mưa gió chưa khan tiếng,
Thở chuyển non sông chẳng hết hơi.
Tâm sự này ai, ai biết tá?
Bóng trăng chiều tối, bóng chiều mai!
Nguồn: Trần Thị Lệ Thanh, Thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Luận án tiến sĩ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Nghe cuốc kêu