28/10/2021 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gần chùa phong cảnh mọi đàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2015 08:44

 

Gần chùa phong cảnh mọi đàng,
Ở gần thợ nhuộm vẻ vang mọi mầu.
Tay cầm sợi chỉ cái kim,
Tay cầm thước lụa đi tìm thợ may.
Khảo dị:
Gần chùa phong cảnh mọi đàng,
Ở gần thợ nhuộm vẻ vang muôn mầu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gần chùa phong cảnh mọi đàng