29/01/2022 11:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ tức cảnh bài 1

Tác giả: Trịnh Sâm - 鄭森

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/12/2018 20:07

 

Khắp chơi phong cảnh áng hương thành,
Ngoạn thưởng âu đây thích tính tình.
Phục Tượng ngàn kia lồng bóng thỏ,
Ẩn Ngưu dòng nọ bặt tăm kình.
Lâm râm xóm nhạn cây pha khói,
Lác đác buồm ngư lá nổi doành.
Từng trải tiên vương khi thưởng vịnh,
Thanh kỳ danh ấy đã nên danh.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Sâm » Tây Hồ tức cảnh bài 1