02/02/2023 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu anh thấy một mỏm đồi
Si ves un monte de espumas

Tác giả: José Martí

Nước: Cu Ba
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2010 02:27

 

Nguyên tác

Si ves un monte de espumas,
Es mi verso lo que ves:
Mi verso es un monte, y es
Un abanico de plumas.

Mi verso es como un puñal
Que por el puño echa flor:
Mi verso es un surtidor
Que da un agua de coral.

Mi verso es de un verde claro
Y de un carmín encendido:
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo.

Mi verso al valiente agrada:
Mi verso, breve y sincero,
Es del vigor del acero
Con que se funde la espada.

Bản dịch của Lê Xuân Quỳnh

Đỉnh đồi sương trắng muốt
Đấy chính là thơ tôi
Thơ ca là ngọn đồi
Lông chim kết thành quạt

Thơ tôi là dao nhọn
Từ cán nở bông hoa
Thơ tôi nguồn nước mát
Tuôn chảy ở vườn nhà

Thơ tôi sáng màu cây
Hay bông nhài cháy đỏ
Như hươu bị đoạ đày
Chạy lên đồi ẩn trú

Làm vui người trí dũng
Thơ ngắn lại chân tình
Mang chất thép trong mình
Thơ luyện thành lưỡi kiếm
Nguồn: Tạp chí Thơ số 5-2010.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » José Martí » Nếu anh thấy một mỏm đồi