03/02/2023 18:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con gái như thể hàng săng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 10:48

 

Con gái như thể hàng săng,
Bán thì muốn bán biết rằng mời ai?
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con gái như thể hàng săng