26/10/2021 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt na

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/04/2007 09:52

 

tặng Thu Bồn

Rủ nhau thăm cỏ vườn đồi
gió hoang lay động một trời lá na

Na ơi hãy mở mắt ra
mà xem trăng thế mới là trăng suông

Rượu suông uống với cây vườn
với em chia xớt nỗi buồn màu đêm

Chúng mình nhắm mắt đi em
cho na mở mắt ra xem chúng mình
(Suối Lồ-ồ, 7.9.1992)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Mắt na