08/12/2022 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Phá Nạp Sa kỳ 1
度破納沙其一

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2014 13:33

 

Nguyên tác

眼見風來沙旋移,
經年不省草生時。
莫言塞北無春到,
雖有春來何處知?

Phiên âm

Nhãn kiến phong lai sa toàn di,
Kinh niên bất tỉnh thảo sinh thì.
Mạc ngôn tái bắc vô xuân đáo,
Tuy hữu xuân lai hà xứ tri?

Dịch nghĩa

Trước mắt chỉ thấy gió xoáy mang cát đi,
Năm này qua năm nọ không thấy cỏ mọc.
Đừng có bảo xuân không tới vùng quan ải phương bắc này,
Cho dù xuân có tới chăng nữa, ai mà biết được.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Toàn gió xoáy mang theo cát dậy
Năm lại năm chẳng thấy cỏ hoa
Xuân không tới, nói không ngoa
Ai mà có thể nhận ra xuân về?
Sa mạc Phá Nạp Sa nay ở phía tây huyện Hoành Sơn, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Độ Phá Nạp Sa kỳ 1