20/09/2020 15:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tại trăng mải chơi

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 12/09/2011 21:14

 

Bắt đền trăng đấy
Trốn vào sau mây
Để buồn cỏ cây
Khóc mưa thút thít.

Trái bòng chẳng thiết
Nằm ườn trên mâm
Quả na lặng câm
Mắt nhìn xa vắng.

Trống dỗi nhấm nhẳng
Ông Địa vẫn cười
Chẳng ra ngoài trời
Bác Lân cuồng cẳng.

Đèn ông sao sáng
Ở góc nhà thôi
Tại trăng mải chơi
Làm bé buồn lắm...
Trung thu mưa 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Tại trăng mải chơi