09/12/2022 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi yêu

Tác giả: Lưu Trọng Lư

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2006 05:53

 

Không biết làm sao nói được nhiều
Như khi lòng chửa biết thương yêu,
Khi yêu quên cả lời săn sóc,
Nhìn lại nhìn nhau, chiều lại chiều.
Nguồn: Lưu Trọng Lư, Tiếng thu, Librairie Centrale ấn hành, 1939

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trọng Lư » Khi yêu