15/05/2021 08:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành lạc từ kỳ 1
行樂詞其一

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:42

 

Nguyên tác

俊犬黃白毛,
金鈴繫秀頸。
輕衫少年郎,
牽向南山嶺。
南山多香麋,
血肉甘且肥。
金刀切玉饌,
美酒累百巵。
人生無百載,
行樂當及時。
無為守貧賤,
窮年不開眉。
夷齊無大名,
跖蹻無大利。
中壽只八十,
何事千年計?
有犬且須殺,
有酒且須傾。
眼前得喪已難認,
何事茫茫身後名?

Phiên âm

Tuấn khuyển hoàng bạch mao,
Kim linh hệ tú cảnh.
Khinh sam thiếu niên lang,
Khiên hướng nam sơn lĩnh.
Nam sơn đa hương my,
Huyết nhục cam thả phì.
Kim dao thiết ngọc soạn,
Mỹ tửu luỹ bách chi.
Nhân sinh vô bách tải,
Hành lạc đương cập kỳ.
Vô vi thủ bần tiện,
Cùng niên bất khai my.
Di, Tề[1] vô đại danh,
Chích, Cược[2] vô đại lợi.
Trung thọ[3] chỉ bát thập,
Hà sự thiên niên kế?
Hữu khuyển thả tu sát,
Hữu tửu thả tu khuynh.
Nhãn tiền đắc táng dĩ nan nhận,
Hà sự mang mang thân hậu danh?

Dịch nghĩa

Con chó hay, lông vàng đốm trắng,
Cổ đẹp đeo chuông vàng.
Chàng trai trẻ mặc áo cộc,
Dắt đi về phía núi nam.
Núi phía nam lắm nai hương,
Huyết thơm, thịt béo.
Dao vàng thái món ăn quý,
Rượu ngon uống hàng trăm chén.
Đời người ai sống đến trăm tuổi,
Nên kịp thì vui chơi.
Tội gì giữ nếp nghèo,
Suốt năm không mở mày mở mặt!
Di Tề chẳng có danh lớn,
Chích Cược cũng chẳng giàu to.
Sống lâu chỉ tám mươi tuổi,
Cần gì tính chuyện ngàn năm.
Có chó cứ ăn thịt,
Có rượu cứ uống cho hết.
Chuyện trước mắt hay dở đã không biết,
Cần gì lo cái danh xa xôi sau khi chết!

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Chó săn vàng đốm trắng,
Cổ xinh đeo nhạc vàng.
Chàng trẻ áo mặc gọn,
Núi nam dắt thẳng sang.
Núi nam nhiều nai hương,
Huyết ngọt thịt lai ngon,
Thái làm món ăn quý,
Rượu ngon trăm chén luôn.
Người không sống trăm tuổi,
Gặp thì nên vui chơi
Chớ giữ nếp bần tiện,
Lo lắng suốt đời người
Di Tề không danh lớn,
Chich Cược không giàu to,
Trung thọ chỉ tám chục,
Tội gì ngàn năm lo.
Có chó cứ làm thịt,
Có rượu cứ nghiêng bầu.
Được mất trên đời chưa dễ biết,
Cần gì lo tiếng hão về sau.
[1] Hai anh em Bá Di và Thúc Tề đời nhà Thương, đã can ngăn và không tham gia cùng Tây bá Cơ Phát nổi lên diệt vua Trụ tàn bạo, vì cho rằng không thể lấy bạo lực diệt bạo lực. Sau khi Cơ Phát diệt vua Trụ lập ra nhà Chu các chư hầu đều tôn thờ. Di, Tề xấu hổ vì can ngăn vua Chu diệt bạo chúa, thề không ăn thóc nhà Chu, vào núi Thú Dương ở ẩn, hái rau vi để ăn sau rồi chết đói ở đó.
[2] Đạo Chích và Trang Cược, nổi tiếng trộm cướp đời Xuân Thu. Chích là em Liễu Hạ Huệ, có khoảng chín ngàn lâu la. Cược là em Sở Trang Vương.
[3] Thọ 70 tuổi (60 là hạ thọ, 80 là thượng thọ, 90 là đại thọ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Hành lạc từ kỳ 1