19/01/2021 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên Quan giang
天關江

Tác giả: Dương Bang Bản - 陽邦本

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2020 13:51

 

Nguyên tác

此號天關果不訛,
有名其水自誰耶?
水千重浪船難度,
山百峰攔馬苦過。
明賊幾番餘骨落,
唐人二道棄軍多。
日昇猶見魔風往,
頸冷安留玩月花。

Phiên âm

Thử hiệu Thiên Quan quả bất ngoa,
Hữu danh kỳ thuỷ tự thuỳ da?
Thuỷ thiên trùng lãng thuyền nan độ,
Sơn bách phong lan mã khổ qua.
Minh tặc[1] kỷ phiên dư cốt lạc,
Đường nhân[2] nhị đạo khí quân đa.
Nhật thăng do kiến ma phong vãng,
Cảnh lãnh an lưu ngoạn nguyệt hoa.

Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Thiên Quan cửa ải thật không ngoa
Chẳng biết tên này ai đặt ra
Sóng dữ thuyền bè sao vượt nổi
Núi ngàn ngăn dựng ngựa khó qua
Giặc Minh thất bại rơi xương lại
Thời Đường tan tác đạo quân tà
Trời còn phảng phất hồn ma quỷ
Qua đây ai dám thưởng trăng hoa!
Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004
[1] Tương truyền đời Minh có đạo quân của Mộc Thạnh bại trận chết nhiều, một số sống sót không về nước mà ở lại hai bờ, cùng nhau dựng đền thờ, hãy còn dấu vết.
[2] Tương truyền xưa có tướng Nguyễn Duy Lương, tả tiên phong của Phùng Hưng, đánh bại hai đạo quân nhà Đường là Tiền Khởi Nguyên và Thái Phúc. Đền Đoan Vỹ ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm xưa thờ tướng Nguỹen Duy Lương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bang Bản » Thiên Quan giang