23/03/2023 14:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sai người đi tìm vua Hàm Nghi

Tác giả: Nguyễn Nhược Thị - 阮若氏

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 13:07

 

Rước vua nay kíp phái quan,
Ai ngờ Tôn Thuyết đem đường lánh xa.
Quanh co tìm kiếm chẳng ra,
Thượng du non núi rất là khó đi.
Thăm dò may gặp có khi,
Giữa đường lại bị cướp đi biệt tòng.
Đồn nghe chiếu dụ tưng bừng,
Bay tư các tỉnh lẫy lừng cần vương.
Huyên truyền hưởng ứng tứ phương,
Dốc toan cử nghĩa trùng quang cơ đồ.
Pháp nhân chẳng khứng bảo phò,
Rằng tôn người khác, giao cho thành trì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Nhược Thị » Sai người đi tìm vua Hàm Nghi