18/05/2024 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai làm cho cải tôi ngồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:20

 

Ai làm cho cải tôi ngồng,
Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê?
- Chồng chê thì mặc chồng chê,
Dưa khú nấu với cá trê ngọt lừ.
Khảo dị:
Ai xui cho cải tôi vồng,
Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê?
Ai làm cho mắm em bồng,
Cho dưa em khú cho chồng em chê?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai làm cho cải tôi ngồng