08/08/2020 10:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em thương không thương nỏ biết

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 13:28

 

Em thương, không thương, nỏ biết,
Em thốt nhiều lời thảm thiết hơn thương.
Thiếu chi ba phủ Thừa Thiên,
Thấy anh có ngãi, nên em ôm duyên ngồi chờ.
Chờ anh xuân mãn, hè qua,
Bông lau đoái nở, sao mà vắng tin!
Chờ anh tháng tám đã qua,
Tháng mười đã lụn, tháng ba mãn rồi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em thương không thương nỏ biết