30/01/2023 18:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ mẫu 1
四牡 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 17:45

 

Nguyên tác

四牡騑騑,
周道倭遲。
豈不懷歸?
王事靡盬,
我心傷悲。

Phiên âm

Tứ mẫu phi phi,
Chu đạo uy trì;
Khởi bất hoài quy?
Vương sự mỹ cổ,
Ngã tâm thương bi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn con ngựa chạy chẳng thôi
Đường to khúc khuỷu xa xôi chạy dài
Há chẳng muốn quay ngay trở lại?
Việc vua không trễ nải khinh thường
Lòng ta luống những sầu thương
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tứ mẫu 1