28/05/2022 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt thi kỳ 3
別詩其三

Tác giả: Lý Lăng - 李陵

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2008 10:28

 

Nguyên tác

攜手上河梁,
遊子暮何之。
徘徊蹊路側,
悢悢不得辭。
行人難久留,
各言長相思。
安知非日月,
弦望自有時。
努力崇明德,
皓首以為期。

Phiên âm

Huề thủ thướng hà lương[1],
Du tử mộ hà chi.
Bồi hồi hề lộ trắc,
Lượng lượng bất đắc từ.
Hành nhân nan cửu lưu,
Các ngôn trường tương tư.
An tri phi nhật nguyệt,
Huyền vọng tự hữu thì.
Nỗ lực sùng minh đức,
Hạo thủ dĩ vi kỳ.

Dịch nghĩa

Cầm tay nhau lên trên cầu sông,
Chiều nay người du tử ra đi.
Bồi hồi đứng bên đường,
Nghẹn ngào, một lời cũng khó cất.
Người đi không thể lưu lại được lâu,
Mỗi lời ra chỉ nói sẽ nhớ nhau mãi.
Làm sao có thể như mặt trăng, mặt trời,
Tròn khuyết đều có lúc có thì.
Chỉ còn biết khuyên nhau giữ gìn đức lớn,
Cho đến khi bạc đầu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cầm tay, cầu đã tới,
Du tử buổi chiều đi.
Bồi hồi bên đường đứng,
Một lời khó cất ghê.
Người đi khôn ở mãi,
Mỗi câu: mãi nhớ về.
Sao không như nhật nguyệt,
Tròn khuyết tự có thì.
Cố đề cao đức lớn,
Bạc đầu sẽ được khi.
[1] Hà lương là cầu sông. Ngày xưa chia tay nhau thường ở trên cầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Lăng » Biệt thi kỳ 3