09/08/2022 18:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương em nỏ biết mần răng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:17

 

Thương em nỏ[1] biết mần răng
Mười đêm ra đứng trông trăng cả mười
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Chẳng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương em nỏ biết mần răng