29/10/2020 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 14
感遇其十四

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:39

 

Nguyên tác

臨岐泣世道,
天命良悠悠。
昔日殷王子,
玉馬遂朝周。
寶鼎淪伊穀,
瑤臺成故丘。
西山傷遺老,
東陵有故侯。

Phiên âm

Lâm kỳ khấp thế đạo,
Thiên mệnh lương du du.
Tích nhật Ân vương tử,
Ngọc mã toại triều chu.
Bảo đỉnh luân y cốc,
Dao đài thành cố khâu.
Tây sơn thương di lão,
Đông lăng hữu cố hầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 14