08/12/2022 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai vũ
梅雨

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 17:55

 

Nguyên tác

南京西浦道,
四月熟黃梅。
湛湛長江去,
冥冥細雨來。
茅茨疏易濕,
雲霧密難開。
竟日蛟龍喜,
盤渦與岸回。

Phiên âm

Nam kinh[1] tây phố đạo,
Tứ nguyệt thục hoàng mai.
Trạm trạm trường giang khứ,
Minh minh tế vũ lai.
Mao tì sơ dị thấp,
Vân vụ mật nan khai.
Cánh nhật giao long hỉ,
Bàn oa dữ ngạn hồi.

Dịch nghĩa

Đường ra bến tây thuộc kinh đô phía nam,
Mới tháng tư mà mai đã chín vàng.
Cuồn cuộn sông dài trôi,
Mờ mờ mưa nhỏ tới.
Lau cỏ thưa dễ ướt,
Mây ráng dày khó tan,
Suốt ngày thuồng luồng vui,
Nước xoáy vòng theo bờ mà về.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường bến tây Nam Kinh,
Tháng tư mai chín rực.
Cuồn cuộn sông dài trôi,
Lất phất mưa bụi rắc.
Dễ ướt, mái lá thưa,
Khó mở mây mù đặc.
Suốt ngày thuồng luồng vui,
Bờ cong với vũng quặt.
(Năm 760)

[1] Chỉ Thành Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mai vũ