27/10/2021 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên kênh Vĩnh Tế

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2016 11:57

 

Mưa lũ miền ẩm đục
Dĩ vãng ngỡ tịnh yên
Tháng ngày trôi vàng võ
Neo chờ lạnh con thuyền

Con kênh dài chao bóng
Đâu thấy khuôn mặt mình
Trong gương trời đáy nước
Tưởng đời cũng lặng thinh
Châu Đốc 1970

Nguồn: Mùa bấc biển (thơ), Đoàn Thuận, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Trên kênh Vĩnh Tế