28/11/2021 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoài kỳ 1
詠懷其一

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:26

 

Nguyên tác

長卿懷茂陵,
綠草垂石井。
彈琴看文君,
春風吹鬢影。
梁王與武帝,
棄之如斷梗。
惟留一簡書,
金泥泰山頂。

Phiên âm

Trường Khanh hoài Mậu Lăng,
Lục thảo thuỳ thạch tỉnh.
Đàn cầm khán Văn Quân,
Xuân phong xuy mấn ảnh.
Lương vương dữ Vũ đế,
Khí chi như đoạn ngạnh.
Duy lưu nhất giản thư,
Kim nê Thái sơn đỉnh.

Dịch nghĩa

Trường Khanh nhớ Mậu Lăng
Cỏ xanh rũ xuống giếng đá
Gảy đàn cầm như thấy Trác Văn Quân
Ngọn gió xuân thổi bóng làn tóc
Lương vương cùng với Vũ đế
Có thể vứt bỏ đi như cành gãy
Chỉ cần lưu lại một quyển sách
Đóng niêm vàng trên núi Thái sơn.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Trường Khanh nhớ Mậu Lăng
Cỏ xanh treo giếng đá
Gảy đàn ngắm Văn Quân
Gió xuân vờn tóc xõa
Vũ đế và Lương vương
Vứt bỏ như cành gãy
Chỉ giữ "sách phong thiền"
Dát vàng trên núi Thái!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Vịnh hoài kỳ 1