22/05/2024 21:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mậu Dần thu cựu thức đốc giáo Lê Tĩnh tiên sinh trùng phỏng chí hỷ
戊寅秋舊識督教黎靖先生重訪誌喜

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2015 13:11

 

Nguyên tác

廿餘年事紀瓜城,
宦況相逢值妙齡。
山斗盛傳君品價,
鶴琴初做我功名。
隨風幾度飄蓬迹,
剪燭今朝舊雨情。
顧盼籬邊無長物,
黃花白髮喜先生。

Phiên âm

Chấp dư niên sự kỷ Qua thành,
Hoạn huống tương phùng trị diệu linh.
Sơn đẩu thịnh truyền quân phẩm giá,
Hạc cầm sơ tố ngã công danh.
Tuỳ phong kỷ độ phiêu bồng tích,
Tiễn chúc[1] kim triêu cựu vũ[2] tình.
Cố phán ly biên[3] vô trưởng vật,
Hoàng hoa[4] bạch phát hỷ tiên sinh.

Dịch nghĩa

Nhớ lại hơn hai mươi năm trước ở thành Qua
Gặp nhau khi còn trẻ, cùng trong cảnh làm quan
Tiếng tăm ông đã vang dậy khắp nơi
Còn tôi thì mới tập tễnh vào quan trường bằng thơ nhạc
Bao lần ghi vết cỏ bồng phiêu bạt theo gió thổi
Hôm nay cùng bạn cũ chong nến hàn huyên tâm sự
Ngoảnh nhìn bên hàng rào không tìm ra vật gì để làm quà
Chỉ có hoa cúc vàng và ông lão tóc bạc mừng đón ông

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hai mươi năm trước ở Qua thành
Cũng bạn làm quan thuở tuổi xanh
Đất nước ông rền vang tiếng tốt
Hạc đàn tôi mới nếm công danh
Bao lần trôi dạt tơ theo gió
Nay dịp hàn huyên một nỗi tình
Quà biếu trong vườn tìm chẳng có
Cúc vàng tóc bạc đón mừng anh
Mậu Dần tức năm 1938.

[1] Chỉ chuyện hàn huyên tâm sự.
[2] Lấy ý từ câu “Cựu vũ tân tri” 舊雨新知 chỉ bạn cũ, khách hàng cũ.
[3] Ý chỉ sự vui thú thanh nhàn của cuộc sống điền viên.
[4] Ý chỉ sự vui thú thanh nhàn của cuộc sống điền viên, trồng bông, tỉa cành v.v... Xem bài Ẩm tửu 飲酒 kỳ 5 của Đào Uyên Minh 陶淵明.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Mậu Dần thu cựu thức đốc giáo Lê Tĩnh tiên sinh trùng phỏng chí hỷ