13/04/2021 14:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân
送人

Tác giả: Trữ Vịnh - 儲泳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 08:54

 

Nguyên tác

昨日含愁始送春,
今朝又復送行人。
江頭楊柳不須折,
那與愁眉替得顰。

Phiên âm

Tạc nhật hàm sầu thuỷ tống xuân,
Kim triêu hựu phục tống hành nhân.
Giang đầu dương liễu bất tu chiết,
Na dữ sầu mi thế đắc tần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nén buồn tiễn xuân hôm trước,
Sáng nay lại phải tiễn người.
Dương liễu đầu sông đừng bẻ,
Chỉ làm mi sầu nhăn thêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trữ Vịnh » Tống nhân