28/10/2021 05:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi ra chơi nước nghiêng trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2015 09:16

 

Đi ra, chơi nước nghiêng trời,
Về nhà không có một nơi cúi đầu.
Khảo dị:
Đi ra nghiêng nước nghiêng trời,
Về nhà không có một nơi cúi đầu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi ra chơi nước nghiêng trời