05/07/2022 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịch thượng hữu tặng
席上有贈

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 09/12/2016 12:14

 

Nguyên tác

矜嚴標格絕嫌猜,
嗔怒難逢笑靨開.
小雁斜侵眉柳去,
媚霞橫接眼波來.
鬢垂香頸雲遮藕.
粉著蘭胸雪壓梅.
莫道風流無宋玉,
好將心力事妝台.

Phiên âm

Căng nghiêm phiêu cách tuyệt hiềm sai,
Sân nộ nan phùng tiếu yếp khai.
Tiểu nhạn tà xâm mi liễu khứ,
Mị hà hoành tiếp nhãn ba lai.
Mấn thuỳ hương cảnh vân già ngẫu,
Phấn trước lan hung tuyết áp mai
Mạc đạo phong lưu vô Tống Ngọc[1],
Hảo tương tâm lực sự trang đài.

Dịch nghĩa

Trang nghiêm, phong cách, không còn nghi ngờ gì nữa,
Giận dữ khó thấy trên đôi má lúm đồng tiền.
Hàng mi lá liễu như chim nhạn nhỏ bay nghiêng,
Sóng mắt đẹp như ánh ráng trời.
Mớ tóc mai xoã xuống cổ thơm như đám mây phủ ngó sen,
Phấn thoa trên ngực nhẹ như tuyết điểm hoa mai.
Đừng nói không có các chàng phong lưu như Tống Ngọc,
Đã bỏ bao tâm sức để phụng sự người đẹp.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không còn ngờ trang nghiêm phong độ
Má lúm tiển khó lộ nét hung
Mi cong như nhạn bay cùng
Sóng thu ánh mắt long lanh ráng trời
Mái tóc mai xoã dài trên cổ
Ngực phấn thoa nom tựa tuyết mai
Đẹp như Tống Ngọc chàng trai
Bỏ bao tâm sức giúp người đài trang.
Trong một bữa tiệc, tác giả làm bài này tặng một người đẹp.

Nguồn: Đường thi quan chỉ, Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995
[1] Người nước Sở cuối thời Chiến Quốc. giỏi thơ phú. Trong bài chỉ chú trọng tới dáng đẹp trai của ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Tịch thượng hữu tặng