23/03/2023 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên kia đời

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 17:14

 

Bên kia trời đất ban sơ
Lá dâu chưa biếc, sợi tơ chưa vàng
Hoa hồn nhiên trước chiều hoang
Nụ hôn giấu kín mênh mang niềm sầu
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Bên kia đời