12/08/2022 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố ai tát giếng tìm kim

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 17:38

 

Đố ai tát giếng tìm kim?
Đố ai tốt đẹp hơn tiên trên trời?
Đố ai đem nước lên trời?
Đố ai đem gió trên trời xuống đây?
Đố ai lấy lửa trong cây?
Đố ai xe chỉ từ đây sang Tàu?
Đố ai biết lịch bên Tàu?
Đố ai có của đứng đầu tỉnh Thanh?
Đố ai lên thác xuống ghềnh
Đố ai lại tạc cho thành tán bia?
Đố ai đi sớm về khuya?
Đố ai gánh núi mà chia đắp trời?

- Bà Nữ Oa tát giếng tìm kim
Phượng hoàng tốt đẹp hơn Tiên trên trời
Rồng thời đem nước lên trời
Vân vũ đem gió trên trời xuống đấy
Ông Toại Nhân[1] lấy lửa trên cây
Chỉ ngũ sắc xe những từ đây sang Tàu
Dân ta biết lịch bên Tàu
Ông Đăng[2] lắm của đứng đầu xứ Thanh
Mặt trời lên thác xuống ghềnh
Ông Vồm[3] mà tạc cho thành tán bia
Ông trăng đi sớm về khuya
Ông Nưa[4] gánh núi mà chia đắp trời.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Sách Trung Quốc nói rằng Toại Nhân là người chế ra lửa.
[2] Đăng quận công Nguyễn Khải đời Lê Trung Hưng. Thời gian làm quan ở Thanh Hoá, Khải nổi tiếng về việc vơ vét của cải của nhân dân.
[3] Tương truyền ông quê ở Đại Khánh, Thiệu Khánh, Thanh Hoá, là một tay đồ vật nổi tiếng khắp vùng. Nghe tin Lê Phụng Hiểu (đại thần triều Lý được Lý Thái Tông phong Đô thống năm 1044) thích vật, ông cưỡi ngựa đến làng của Lê Phụng Hiểu để thử tài. Ông thấy Lê, sợ quá, bỏ chạy bị Lê sách quật vào vách đá chết ngay. Vách đá ấy nay bị lõm xuống gọi là núi Vồm.
[4] Theo truyền thuyết ông Nưa quê ở núi Nưa, huyện Nông Cống, Thanh Hoá. Chính ông đã gánh núi đem rải các tỉnh. Truyền thuyết này nơi khác với cổ tích về ông Nưa (Na sơn tiều ẩn, tên thật là Trần Tu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố ai tát giếng tìm kim