18/05/2024 13:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dày nhất mặt đàn ông

Tác giả: Nguyễn Hữu Chu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 16:26

 

Mười hai bà mụ vụng về thay,
Nặn mặt đàn ông cũng quá tay.
Dao kéo cắt luôn nào thấy khuyết,
Râu ria cạo mãi vẫn còn đầy.
Trơ mà đến nỗi băm không lỗ,
Rắn quá như ai vạc vẫn dày.
Nếu để tự nhiên thây kệ nó,
Dễ thường mọc lấp mất mồm ngay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chu » Dày nhất mặt đàn ông