10/08/2022 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 16
首16

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:17

 

Nguyên tác

老相崇涼景,
亭臺向水邊。
窗明多得月,
秋老上開蓮。
葉落遊魚躍,
花叢野鶴眠。
名茶邀客飲,
談笑出香烟。

Phiên âm

Lão tướng sùng lương cảnh,
Đình đài hướng thuỷ biên.
Song minh đa đắc nguyệt,
Thu lão thượng khai liên.
Diệp lạc du ngư dược,
Hoa tùng dã hạc miên.
Danh trà yêu khác ẩm,
Đàm tiếu xuất hương yên.

Bản dịch của (Không rõ)

Lão tướng ưa u nhã
Đình đài hướng nước mây
Song thưa trăng chiếu sáng
Lá rụng cá vùng nhẩy
Hoa dày hạc ngủ say
Cửa đóng đã từ lâu
Trà ngon mời khách cạn
Cười nói ngát hương bay
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 16