19/01/2021 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xích Bích hoài cổ
赤壁懷古

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 19:27

 

Nguyên tác

赤壁塵埋水不流,
徒留名姓載空舟。
喧闐一炬悲風冷,
無限英魂在內遊。

Phiên âm

Xích Bích trần mai thuỷ bất lưu,
Đồ lưu danh tính tải không chu.
Huyên điền nhất cự bi phong lãnh,
Vô hạn anh hồn tại nội du.

Dịch nghĩa

Xích Bích đất bụi lấp đầy, làm dòng nước không thể chảy,
Chỉ có con thuyền nhẹ thếch mang tên tuổi người xưa đi mất.
Gió lạnh gầm rít làm những ngọn đuốc cũng buồn thảm,
Vô vàn linh hồn của những người tài giỏi còn quanh quẩn đâu đây.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Xích Bích sông kia nước chẳng trôi,
Truyền trơ tên họ chở đi thôi.
Ầm ầm gió thảm theo làn khói,
Biết mấy hồn thiêng quẩn đấy rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Xích Bích hoài cổ