22/10/2021 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành thượng
城上

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 21:56

 

Nguyên tác

草滿巴西綠,
空城白日長。
風吹花片片,
春動水茫茫。
八駿隨天子,
群臣從武皇。
遙聞出巡守,
早晚遍遐荒。

Phiên âm

Thảo mãn Ba Tây lục,
Không thành bạch nhật trường.
Phong xuy hoa phiến phiến,
Xuân động thuỷ mang mang.
Bát tuấn tuỳ thiên tử,
Quần thần tòng Vũ hoàng.
Dao văn xuất tuần thú,
Tảo vãn biến hà hoang.

Dịch nghĩa

Cỏ đầy vùng Ba Tây xanh rì,
Thành trống ngày trắng kéo dài.
Gió thổi hoa rơi lả tả,
Mùa xuân rung động, nước mênh mang.
Ngựa tốt theo nhà vua,
Các bề tôi chầu đức vua.
Xa nghe đi thanh tra,
Sớm tối bỏ hoang khắp chốn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng Ba tây cỏ xanh,
Thành vắng ngày lạnh tanh.
Gió thổi hoa tơi tả,
Mùa xuân nước long lanh.
Ngựa nòi vua chúa cưỡi,
Bề tôi chầu thánh minh.
Xa nghe đi tuần thú,
Sớm tối mặc tan tành.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thành thượng