25/06/2024 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạn Thư

Tác giả: Châu Sương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2019 15:56

 

Đến thế thì thôi! Hoạn giữ chồng,
Phục thù êm ả, nhẹ như không.
Bốn giây nhỏ máu không cau mặt,
Năm ngón bầm da chẳng mủi lòng.
Chàng Thúc, đa tình duyên lận đận,
Kiều Nhi, nhẹ dạ kiếp long đong.
Nói cười thơn thớt tâm nanh ác,
Cay nghiệt nào hơn hỡi hoá công.
Tháng 5-2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Sương » Hoạn Thư