25/06/2024 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tua rua một tháng mười ngày

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 17:27

 

Tua rua một tháng mười ngày,
Cấy trốc luống cầy cũng được lúa xơi.
Ra đường thấy vỏ thị rơi,
Tua rua[1] quặt lại thì thôi cấy mùa.
Tua rua thì mặc tua rua,
Mạ già, ruộng ngấu không thua bạn điền.
[1] Chòm sao nhỏ có 7 ngôi liền nhau. Khi tua rua mọc gọi là tiết mang hiện hoặc mang chủng. Tua rua mọc vào đầu tháng sáu dương lịch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tua rua một tháng mười ngày