31/03/2023 13:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giọt mưa

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 08:09

 

Ngửa tay hứng giọt mưa đầy
Tưởng như lời của một ngày thung xa
Tưởng hương của một loài hoa
Vương vương một thoáng chiều tà trong cây
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Giọt mưa