07/08/2020 05:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chớ nghe quân tử nói dòn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 00:06

 

Chớ nghe quân tử nói dòn,
Mà rồi có lúc ẵm con một mình.
Khảo dị:
Chớ nghe quân tử ỉ on,
Mà rồi có lúc ẵm con một mình.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chớ nghe quân tử nói dòn