07/10/2022 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu phụ biệt thì kỳ 1
小婦別時其一

Tác giả: Viên Hoằng Đạo - 袁宏道

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 12:40

 

Nguyên tác

一身狼狽逾冬秋,
姊妹人人嘆白頭。
剛得在家三日好,
明朝行李又杭州。

Phiên âm

Nhất thân lang bối[1] du đông thu,
Tỉ muội nhân nhân thán bạch đầu.
Cương đắc tại gia tam nhật hảo,
Minh triêu hành lý hựu Hàng Châu.

Dịch nghĩa

Mình ốm o suốt mùa thu sang đông
Chị em thảy than là đầu bạc ra
Mới khỏi, ở nhà được ba bữa
Sáng mai hành lý lại đi Hàng Châu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thân chàng ốm yếu suốt đông thu
Thảy chị em than vãn bạc đầu
Vừa khỏi ở nhà ba bữa đã
Sáng mai khăn gói lại Hàng Châu
Tháng giêng năm Vạn Lịch thứ 25, tác giả từ chức tri huyện, đến Vô Tích ở tạm. Đến ngày mồng 10 tháng hai lại quyết định đi Hàng Châu. Tác giả làm bài thơ này vào lúc sắp đi Hàng Châu, chia tay với người thiếp yêu, đêm trước cùng ở với nhau. Những tình tứ tiễn đưa bên sông, sao mà tế nhị thiết tha. Thơ toàn làm khẩu khí của vợ bé: nhẹ nhàng, khéo léo, nũng nịu, pha chút ghen tuông.

[1] Chỉ năm Vạn Lịch thứ 24, Viêm bị ốm, kéo dài mấy tháng nên mới bảo là suốt thu đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Hoằng Đạo » Tiểu phụ biệt thì kỳ 1