29/09/2020 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (IV)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:35

 

Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Lấy anh thì lấy về Thanh không về.
Khảo dị:
Ăn chanh nằm gốc cây chanh,
Lấy anh thì lấy, về Thanh em nỏ về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (IV)