28/06/2022 20:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Oánh công thiền phòng văn phạn
宿瑩公禪房聞梵

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 05:30

 

Nguyên tác

花宮仙梵遠微微,
月隱高城鐘漏稀。
夜動霜林驚落葉,
曉聞天籟發清機。
蕭條已入寒空靜,
颯遝仍隨秋雨飛。
始覺浮生無住著,
頓令心地欲皈依。

Phiên âm

Hoa cung[1] tiên phạn[2] viễn vi vi,
Nguyệt ẩn cao thành chung lậu hy.
Dạ động sương lâm kinh lạc diệp,
Hiểu văn thiên lại phát thanh ky.
Tiêu điều dĩ nhập hàn không tĩnh,
Táp đạp nhưng tùy thu vũ phi.
Thủy giác phù sinh vô trụ trước,
Đốn linh tâm địa dục quy y.

Dịch nghĩa

Từ cung hoa tiếng tụng kinh văng vẳng xa đưa,
Trăng khuất thành cao, giọt đồng hồ rời rạc.
Ban đêm, rừng sương xao động làm lá rụng xào xạc,
Sáng sớm, nghe sáo trời khiến lòng lâng lâng.
Lặng lẽ như tuôn vào khoảng không lạnh vắng,
Ào ạt như đổ theo cơn mưa thu xối xả.
Mới biết kiếp phù sinh không có gì ổn định,
Hãy đem cõi lòng xin theo đạo phật.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chùa bên kinh Phật tiếng đưa xa,
Giọt chậm, thành cao bóng nguyệt tà.
Lá rụng, rừng sương đêm xáo xác,
Trời trong, sáo gió sớm chan hòa.
Khoan thai, bầu khí ngoài thông lặng,
Dồn dập, mưa thu đổ mái nhà.
Mới biết vô thường là cõi thế,
Quy y xin nguyện cõi lòng ta...
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Chùa thờ Phật.
[2] Tiếng nhà Phật, kinh Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Túc Oánh công thiền phòng văn phạn