24/10/2021 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khẩu hiệu dán nơi công cộng

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:35

 

Giải pháp tình thế 1: - Cấm chim hót bất kể nơi đâu
Giải pháp tình thế 2: - Cấm bão lụt miền Trung, miền Tây
Giải pháp tình thế 3: - Cấm nhạy cảm vụ bauxite Tây Nguyên
Giải pháp tình thế 4: - Cấm khiếu kiện, kêu oan, biểu tình
Giải pháp tình thế 5: - Cấm đi bên lề trái
...
Giải pháp tình thế 1001: - Cấm yêu đất nước thổ tả này

Tất cả vì Hòa Bình – Hạnh Phúc – Tự Do – Dân Chủ - Tiến Bộ toàn thế giới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Khẩu hiệu dán nơi công cộng