17/06/2024 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa
梅花

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 26/05/2010 22:26

 

Nguyên tác

江上孤峰驛外樓,
年年開壓百花頭。
冰姿不受紅塵涴,
素質能含白玉羞。
步月真妃憐骨骼,
巡簷詩客愛風流。
閑來亦有逋仙興,
細玩微吟未肯休。

Phiên âm

Giang thượng cô phong dịch ngoại lâu,
Niên niên khai áp bách hoa đầu.
Băng tư bất thụ hồng trần uyển,
Tố chất năng hàm bạch ngọc tu.
Bộ nguyệt Chân phi[1] liên cốt cách,
Tuần thiềm thi khách ái phong lưu.
Nhàn lai diệc hữu Bô tiên[2] hứng,
Tế ngoạn vi ngâm vị khẳng hưu.

Dịch nghĩa

Giống như ngọn núi trơ vơ trên bờ sông, nơi có tòa lầu trạm dịch,
Hàng năm, hoa mai nở trước, dẫn đầu cả trăm hoa.
Dáng tinh anh như tuyết, chẳng nhuốm bụi hồng,
Chất trong trẻo, mang cái duyên dáng của viên ngọc trắng.
Dễ thương như nàng Chân phi nhẹ bước dưới trăng,
Dáng phong lưu như thi sĩ ngồi bên rèm.
Lúc thanh nhàn có niềm cảm hứng như Lâm Bô,
Vừa ngắm ngía, vừa ngâm nga, khó mà dứt được.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Núi dựng trên sông, trạm dựng lầu,
Trước trăm hoa nở đứng trên đầu.
Bụi hồng chẳng nhuốm, màu trong suốt,
Ngọc trắng luôn mang chất sạch làu.
Dưới nguyệt nàng phi khoe cốt cách,
Quanh rèm thi sĩ chuộng phong lưu.
Bô tiên cảm hứng khi nhàn hạ,
Ngâm nhẹ, nhìn lâu, dứt nổi sao!
[1] Vợ của Đông Hôn hầu 東昏侯 rất đẹp, bước đi dịu dàng như hoa mai nở dưới chân.
[2] Lâm Bô nhà Tống, một cao sỹ ở ẩn tại núi Cô Sơn trong Tây Hồ, chung quanh nhà trồng rất nhiều hoa mai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Mai hoa