28/03/2023 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Kiến Đức giang
宿建德江

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:25

 

Nguyên tác

移舟泊煙渚,
日暮客愁新。
野曠天低樹,
江清月近人。

Phiên âm

Di chu bạc yên chử,
Nhật mộ khách sầu tân.
Dã khoáng thiên đê thụ,
Giang thanh nguyệt cận nhân.

Dịch nghĩa

Dời thuyền lại đậu ở bến sông đầy khói,
Trời chiều khách lại có thêm mối sầu.
Ngoài khoáng dã trời sầm xuống hàng cây,
Trên mặt sông trong vắt mặt trăng đi gần đến người.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Dời thuyền đậu bến khói này,
Thêm sầu cho khách cuối ngày về đây.
Đồng hoang trời gập xuống cây,
Sông trong vầng nguyệt cạnh ngay bên người.
Huyện Kiến Đức thuộc tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Túc Kiến Đức giang