14/08/2022 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng Lĩnh
鴻嶺

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/05/2016 15:15

 

Nguyên tác

鴻山九十九峰高,
頭戴何曾借巨鰲。
北控藍江東大海,
狂瀾障得水滔滔。

Phiên âm

Hồng sơn cửu thập cửu phong cao,
Đầu đới hà tằng tá cự ngao.
Bắc khống Lam giang đông đại hải,
Cuồng lan chướng đắc thuỷ thao thao.

Dịch nghĩa

Núi Hồng Lĩnh cao có 99 ngọn,
Đội trên đầu ngọn núi, từ lúc nào phải mượn con ba ba lớn.
Phía bắc chặn bởi sông Lam, phía đông là biển rộng,
Cuồng phong lam chướng, nước ào ào.

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Trùng trùng chín chín ngọn non cao,
Đầu núi khi nào phải đội ngao.
Bắc chắn sông Lam đông biển lớn,
Cuồng phong chướng mắc nước ào ào.
Hồng Lĩnh 鴻嶺 là ngọn núi nằm giữa huyện Can Lộc và Nghi Xuân tỉnh Nghệ An, mạch núi từ Trà Sơn kéo đến, hình thế hùng vĩ rất đẹp, tương truyền có 99 ngọn (Đại Nam nhất thống chí). Không thấy nói trong 99 ngọn núi Hồng Lĩnh có ngọn núi hình con ba ba lớn (cự ngao). Ở Nghệ An có ngọn núi Quy Lĩnh 龜嶺 (núi Rùa) không biết có phải ngọn núi này không?

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Hồng Lĩnh