20/08/2022 12:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân quán ngụ hứng kỳ 15
津觀寓興其十五

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 21:55

 

Nguyên tác

別占溪泉景致幽,
歸來結屋覓閑遊。
護花半掩臨風樹,
待月先開近水樓。
消長隨時知物理,
窮通有命豈吾憂。
這般真假誰能會,
一曲寒山一釣舟。

Phiên âm

Biệt chiếm khê tuyền cảnh trí u,
Quy lai kết ốc mịch nhàn du.
Hộ hoa bán yểm lâm phong thụ,
Đãi nguyệt tiên khai cận thuỷ lâu.
Tiêu trường tuỳ thì tri vật lý,
Cùng thông hữu mệnh khởi ngô ưu.
Giá ban chân giả thuỳ năng hội,
Nhất khúc Hàn Sơn[1] nhất điếu chu.

Bản dịch của Lê Phụng

Suối khe giành chốn tịch u
Quay về tìm cảnh nhàn du dựng nhà
Rừng cây ngăn gió che hoa
Chờ bên lầu bến trăng ngà tỏ soi
Hiểu ra tiêu trưởng tuỳ thời
Cùng thông đều tại mệnh trời há lo
Nhờ ai chân giả hiểu cho
Hàn Sơn một khúc lững lờ thuyền câu
[1] Thiền sư nổi tiếng đời Đường, cũng là nhà thơ với nhiều thi khúc trứ danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Tân quán ngụ hứng kỳ 15