01/07/2022 17:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật thù Vương Chiêu Nghi
秋日酬王昭儀

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/10/2018 22:32

 

Nguyên tác

愁到濃時酒自斟,
挑燈看劍淚痕深。
黃金台愧少知己,
碧玉調將空好音。
萬葉秋風孤館夢,
一燈夜雨故鄉心。
庭前昨夜梧桐語,
勁氣蕭蕭入短襟。

Phiên âm

Sầu đáo nồng thì tửu tự châm,
Khiêu đăng khán kiếm lệ ngân thâm.
Hoàng kim đài[1] quý thiểu tri kỷ,
Bích Ngọc[2] điệu tương không hảo âm.
Vạn diệp thu phong cô quán mộng,
Nhất đăng dạ vũ có hương tâm.
Đình tiền tạc dạ ngô đồng lạc,
Kính khí tiêu tiêu nhập đoản khâm.

Dịch nghĩa

Lúc buồn quá lại đem rượu ra uống
Khêu đèn lên xem kiếm vết lệ càng đậm
Thẹn là đài vàng thiếu tri kỷ
Điệu Bích Ngọc gảy lên không có âm hay
Gió thu thổi trên muôn lá, giấc mơ quán quạnh quẽ
Cùng ngọn đèn đêm mưa, nỗi nhớ quê
Đêm qua cây ngô đồng ngoài sân rụng lá
Hơi lạnh căm căm thấm vào vạt áo

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mỗi buồn lại lấy rượu ra châm
Lệ đẫm khêu đèn rút kiếm xem
Thẹn bởi đài vàng không tráng sĩ
Uổng cho Bích Ngọc vắng hoà âm
Gió thu mộng quán muôn cành lá
Mưa tối lòng quê một ngọn đèn
Đêm trước sân ngô đồng rụng lá
Thấu qua vạt ngắn rét căm căm
Vương Chiêu Nghi tên là Thanh Huệ. Cuối Tống, Uông làm cung phụng nội đình, hầu Tạ hậu và Vương Chiêu Nghi bằng nghề đàn. Nam Tống mất, Uông và Vương Chiêu Nghi đều bị bắt lên bắc, sau đó Uông ở Đại Đô hơn 10 năm, hai người “Cầm thư tương dữ vô hư nhật” (Không ngày nào không cùng nhau sách đàn).

[1] Yên Chiêu Vương thời Chiến quốc dựng đài vàng để thu hút hiền sĩ trong thiên hạ, trong đó có tráng sĩ Kinh Kha.
[2] Nhạc phủ thi tậpBích Ngọc ca. Nhạc uyển ghi: “Bài ca Bích Ngọc do Nhữ Nam Vương đời Tống làm. Bích Ngọc là tên một người thiếp của Nhữ Nam Vương, vì rất được yêu chiều, nên viết thành bài ca”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Thu nhật thù Vương Chiêu Nghi