23/03/2023 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng hôn

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 23:13

 

Bóng chiều bảng lảng ngàn dâu,
Non sông cây cỏ ngả mầu hoàng hôn.
Ngày vất vả, năm dồn cảnh tối,
Cuộc hơn thua, thôi nói năng gì;
Gánh hoa, một sớm ngày đi,
Lỡ làng chợ sớm, vui chi chợ chiều.
Hoa vô tri phó liều linh lạc,
Cảm thương hoa, bất giác lệ rơi;
Đem hoa sánh với kiếp người,
Hoa chiều xuân xế, cảnh người về hôm.
Hoàng hôn giục giã hoàng hôn,
Chùa đâu vang tiếng chuông dồn thu không!
Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Hoàng hôn