23/06/2024 02:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Khi tìm bắt khoảnh khắc của đau buồn...”
“Ловя мгновенья сумрачной печали...”

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 26/03/2008 19:19

 

Nguyên tác

Ловя мгновенья сумрачной печали,
Мы шли неровной, скользкою стезей.
Минуты счастья, радости нас ждали,
Презрели их, отвергли мы с тобой.

Мы разошлись. Свободны жизни наши,
Забыли мы былые времена,
И думаю, из полной, светлой чаши
Мы счастье пьем, пока не видя дна.

Когда-нибудь, с последней каплей сладкой,
Судьба опять столкнет упрямо нас,
Опять в одну любовь сольет загадкой,
И мы пойдем, ловя печали час.

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Khi tìm bắt khoảnh khắc của đau buồn
Ta đi trên đường trơn, không bằng phẳng
Giờ phút hạnh phúc đợi em và anh
Thì chúng mình coi thường, xua đuổi chúng.

Đời tự do khi ta đã chia tay
Ta lãng quên những ngày trong xa vắng
Anh nghĩ rằng từ chiếc cốc thật đầy
Ta uống hạnh phúc một ngày chưa cạn.

Giọt cuối cùng sẽ đến một khi nào
Lại xô ta số phận đầy ngoan cố
Lại rắc điều bí ẩn vào tình yêu
Ta lại đi tìm bắt giờ đau khổ.
21-7-1898

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » “Khi tìm bắt khoảnh khắc của đau buồn...”