25/06/2024 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:33

 

Ai ơi đợi mấy tôi cùng,
Tôi còn đốt mã cho chồng tôi đây.
Chồng tôi mới được ba ngày,
Ai ơi có đợi tôi rày hay không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ơi đợi mấy tôi cùng (II)